تاریخچه سازمان حمل و نقل

اولين بار در سال 1361 "معاونت حمل‌ونقل جاده‌اي" به‌عنوان يكي از پنج معاونت "وزارت راه و ترابري" در ساختار تشكيلاتي اين وزارتخانه مطرح گرديد. در آخرين وضعيت سازماني، قبل از جدا شدن از "وزارت راه و ترابري"، اين معاونت به‌عنوان يكي از 9 معاونت وزارتخانه بود. در سال 1367 به‌منظور بهره‌برداري، توسعه و نگهداري و همچنين احداث پايانه‌هاي عمومي و مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي- بين‌راهي، تاسيس شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري به تصويب رسيد. پس از تشكيل اين شركت كه رياست مجمع عمومي آن با وزير راه و ترابري بود عملا بخشي از امور جاري در امور حمل‌ونقل عمومي برعهده اين شركت دولتي قرار گرفت. در آخرين تغيير تشكيلاتي، طي مصوبه شماره 74022/1901 مورخ 22/4/82 شوراي عالي اداري كليه وظايف، نيروي انساني، تجهيزات، تعهدات و اعتبارات "معاونت راهداري وزارت راه و ترابري" به سازمان حمل‌ونقل و پايانه‌هاي كشور منتقل و معاونت مذكور از تشكيلات "وزارت راه و ترابري" حذف شد و طبق بند 5 مصوبه مذكور، وظايف و اداره امور "دبيرخانه شوراي عالي ترابري كشور" از سازمان منتزع و به "وزارت راه و ترابري" منتقل گرديد و نام سازمان به "سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي" تغيير يافت.

اهداف سازمان

الف: تصدي و اجراي كليه طرح هاي مطالعاتي و اجرايي و عمراني مربوط به تاكسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاكسيراني. ب: تصميم گيري و تعيين تكليف نسبت به كليه اموري كه به هر نحو به تاكسيراني ارتباط پيدا مي كند با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگ با ساير خدمات. ج: تدوين و تصويب آئين نامه ها و دستور العمل ها و بخشنامه هاي داخلي مورد نياز. د: اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاكسيرانان و تاكسيداران. ه: نظارت بر امور رفاهي ، درماني ، تاميني ، فرهنگي ، بازرگاني ، خيريه و ورزشي كاركنان سازمان و كارگزاران تاكسيراني اعم از تاكسيدار و تاكسيران. و: برنامه ريزي در امور اجرايي ،كنترل، بازرسي امور انضباطي و تشويقي و خدماتي.

درباره سازمان

در گذشته و قبل از تصویب ماده واحده مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی اداره امور تاکسیرانی دچار تشتت بود و ادارات و سازمان های مختلف از جمله فرمانداری، بخشداری، شهرداری، ادارات راهنمایی و رانندگی و حتی در بعضی از موارد تشکلات صنفی نظیر اتحادیه تاکسیرانی و تعاونی تاکسیرانی در امور مذکور خود را ذیمدخل می دانستند و حسب مورد بخشی از امور تاکسیرانی را بر عهده داشتند ( ناظر بر انواع تاکسی های شهری) در سال 1372 کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اداره امور مذکور بطور متمرکز به عهده شهر داری ها محول شد و از شمول قانون صنفی خارج گردید. به همین خاطر در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوطه به تاکسیرانی مصوب 74/8/10 هیئت محترم وزیران در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت سازمانی بنام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تاسیس و متولی قانون بخشی حمل حمل و نقل مسافر درون شهری با تاکسی گردید. درراستای این موضوع سازمان تاکسیرانی سلماس نیز با انحلال اتحادیه تاکسیرانی قبلی در سه ماهه سوم سال 1377 تاسیس و طبق آئین نامه اجرائی و اساسنامه مصوب رسما فعالیت خود را آغاز نمود که امید است ارائه خدمات چند ساله سازمان که بدلیل جدید التاسیس بودن دچار مشکلات زیادی نیز بود، مورد توجه شهروندان گرامی قرار گیرد.